קבוצת "לנהל את הרגש שלי"

"לנהל את הרגש שלי" – קבוצה לויסות רגשי

ברוב אירועי חיינו אנו מגיבים לאירועים שונים באופן אוטומטי ולרוב ה"זרימה" האוטומטית של הרגשות היא בסדר גמור. כאשר הזרימה האוטומטית מפריעה לילד או מסבה נזק, לו או לסביבתו יש לתת את תשומת ליבנו אליה, לעצור את ההתנהגות האוטומטית ולהתנהג באופן נשלט או מווסת.

טיפול בויסות רגשי מאפשר שליטה מבוקרת ובחירה בהתנהגות יעילה, תוך קבלה וקשב לרגשות. הטיפול מאפשר רכישת כלים להטמעה ארוכת טווח של שינויים התנהגותיים ושל ויסות עוצמת הרגשות.

למה טיפול קבוצתי?

ההתמודדות עם קשיים בקבוצה מאפשרת חוויה של שיתוף, אמפתיה ושייכות במקביל לאתגרים חברתיים. הקבוצה מאפשרת רכישת כלים ומיומנויות ומהווה בסיס טוב להתנסויות משותפות וללמידה חברתית. הטיפול אינו ממוקד סביב אבחנה ספציפית, אלא מסייע לכל מי שמתקשה בויסות רגשות.

סגור לתגובות.