OCD

הפרעה כפייתית היא תופעה שכיחה למדי שגורמת להפחתה באיכות החיים של מיליוני בני אדם ברחבי העולם.
הבעיה ניתנת, למרבה הפלא לטיפול באמצעים פשוטים למדי.
אם כי התופעה היא ביולוגית ביסודה וקיים טיפול תרופתי יעיל עבורה, רוב המחקרים מראים שניתן להתגבר עליה באמצעות טיפול התנהגותי בדרכים פשוטות, קצרות מועד ביעילות מרובה יותר מאשר עם טיפול תרופתי וללא תופעות לוואי.

צוות מרפאת היבטים אמון על טיפול בתופעות אלו באמצעות טיפול התנהגותי ויכול להציע לאנשים הסובלים מתופעות אלו טיפול יעיל, ממוקד ולמעשה לאפשר חיים תקינים למרות קיום התופעה. הטיפול כרוך בשיתוף פעולה וביצוע תרגילי חשיפה עצמיים בין הפגישות.
תכנית הטיפול מבוססת על גישתה של פרופסור עדנה פואה, כפי שמוסבר בספרה "די לאובססיה" וכולל שלב של הערכה והכנה לטיפול חשיפה ושלב אינטנסיבי של חשיפה על פי מדרג של דאגות.

הטיפול יעיל יותר כאשר הבעיות מתבטאות בטכסים כפייתיים כגון רחיצת ידיים, או בדיקות בלתי פוסקות ויעיל פחות כאשר הכפייתיות היא טהורה ומתבטאת רק במחשבות ובטכסים מנטאלים. במקרים כאלה השילוב עם טיפול תרופתי (אשר מתבצע במסגרת הטיפול הכוללני במרפאה) הוא רצוי מאד.

ליחצו כאן למצגת בנושא הפרעה כפייתיתPDF

סגור לתגובות.