טיפול רציונלי-אמוטיבי – REBT

(מתוך מאמר של ד"ר רות מלקינסון, מתוך שיחות, כרך ו', חוברת מס 3, יוני 1993. עמ: 165-173)

טיפול רציונלי אמוטיבי הוא שיטת טיפול קוגניטיבית התנהגותית שפותחה בשנות ה 50 על ידי ד"ר אלברט אליס. שיטת טיפול זו מתמקדת בקשר בין המערך החשיבתי ובין התגובות הרגשיות וההתנהגותיות, הנלוות לו.

שיטת טיפול זו כוללת מודל שנקרא מודל ה ABC. מודל זה קובע שבקשר בין אירוע לתוצאותיו לא האירוע הוא שגורם לתגובה הרגשית או להתנהגות, אלא המחשבה על אותו אירוע. לכן, גישה זו מתמקדת בהבחנה בין מחשבות שאינן רציונליות (בגיוניות) לבין מחשבות רציונליות.

המאפיינים של חשיבה לא רציונלית, לפי אליס, הם: הגזמה, הכללה, הנחות לא מבוססות, מסקנות מוטעות ודעות קדומות. החשיבה האי-רציונלית אופיינית, לפי אליס לכל האנשים, אך לחלק מהם יש נטייה מוגברת לשימוש בה. לדעתו, מוסכמות חברתיות וחינוך, יכולים להגביר את החשיבה האי-רציונלית.

לעומת זאת , מערך של חשיבה רציונלית מבוסס על רצון למימוש מטרה. לכן, גם אם יהיו תגובות שליליות לאירוע, הן יהיו מתונות ויעילות. מטרת הטיפול על פי מודל זה היא לזהות, להעריך ולשנות את המערך החשיבתי האי-רציונלי והחזרתי למערך רציונלי חזרתי, באמצעות טכניקות קוגניטיביות, אמוטיביות והתנהגותיות.

לכן, המטרה בטיפול היא עבודה משותפת של המטופל והמטפל על גילוי המחשבות הלא רציונליות והתגובות האינטנסיביות והלא יעילות שנגרמות עקב כך, ורק אז מוקדשת העבודה לבנייה וחיזוק החשיבה הרציונלית.

סגור לתגובות.